Specjaliści

Alicja Stawicka

Alicja Stawicka

Dyplomowana ortoptystka

Absolwentka pierwszej w Polsce szkoły dla ortoptystek – Krakowskiej Szkoły Medycznej (1980), założonej przez prof. Krystynę Krzystkową.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia przy ul. Kieleckiej w Warszawie, pracując z prof. Filipowicz-Banachową.

 

Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą i rehabilitacją zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych.

Pracowała jako nauczyciel na Wydziale Ortoptystek w Medycznym Studium Zawodowym przy ul. Świętojerskiej prowadząc zajęcia praktyczne z ortoptyki.

 

Od 25 lat pracuje w Przedszkolu dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Kieleckiej.

 

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ortoptystów im. prof. Krystyny Krzystkowej.

 

Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne oraz Polskie Stowarzyszenie Ortoptystów.