Ortoptysta dla dorosłych i dzieci

Ortoptyka zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego.

Ćwiczenia ortoptyczne najczęściej zaleca się najmłodszym pacjentom, bo to u nich istnieje największy potencjał widzenia obuocznego. Ćwiczenia te są wskazane w różnego rodzaju zezach ukrytych i jawnych, w niedowidzeniu, przy niedomodze konwergencji oraz innych zaburzeniach ruchomości  oczu. W połączeniu z innymi formami terapii ( właściwie dobrane okulary, zasłanianie oka, pryzmaty, ćwiczenia ruchomości oczu, leczenie operacyjne) stanowią cenną i skuteczną metodę poprawy jakości widzenia i koordynacji ruchowej oczu. U młodszych pacjentów dają szansę na wykształcenie prawidłowego widzenia obuocznego, u starszych - na poprawę pewnych parametrów widzenia i zmniejszenie dolegliwości np. podwójnego widzenia. O powodzeniu terapii ortoptycznej decyduje m.in. właściwa kwalifikacja pacjentów, w tym dobór odpowiedniego rodzaju ćwiczeń,  oraz samodyscyplina pacjenta/rodziców, gdyż terapia często była długa i wymaga systematyczności.

Umów się na wizytę

Ortoptyka to dziedzina, dzięki której dokonuje się przede wszystkim diagnozy, a następnie terapii rehabilitacyjnej w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego. Do tego rodzaju zaburzeń zaliczyć można zeza, a co za tym idzie, leczenie zeza (o niewielkim kącie).

 

Kolejnymi są niedowidzenie, zaburzenia ruchomości gałek ocznych czy niedomogi konwergencji u dzieci i dorosłych.

 

Celem całościowej terapii jest uzyskanie odpowiedniej jakości widzenia obuocznego oraz reedukcja rozwijających się, niekorzystnych zmian. Ćwiczenia ortoptyczne są w tym przypadku metodą całkowicie bezpieczną i nieinwazyjną. Do tego wykazują optymalną skuteczność, o ile zostaną dobrane w sposób indywidualny, zgodnie z potrzebami każdego pacjenta. Zadaniem ortoptysty jest właściwy dobór zestawów ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych.

 

W Optomedica, wszelkie badania i ćwiczenia ortoptyczne przeprowadzane są na specjalistycznym sprzęcie najlepszej jakości.

 

Realizowane są przez dyplomowaną ortoptystkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

 

Dzięki temu efekty pracy w zakresie niwelowania zaburzeń widzenia widoczne są już w krótkim okresie.