Badanie OCT

Pracownia Optycznej Koherentnej Tomografii – badanie OCT

Badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia dna oka to jedno z najnowocześniejszych badań w zakresie okulistyki, które wykorzystuje skaning optyczny. To badanie w pełni bezpieczne i nieinwazyjne, które może być wykonywane wielokrotnie, u pacjentów w różnym wieku, bez względu na ogólny stan ich zdrowia. Badanie OCT skutecznie zastępuje angiografię fluoresceinową, która wymaga dożylnego podawania kontrastu. Jest proste w wykonaniu, trwa średnio 15-20 minut a po jego wykonaniu pacjent od razu może wrócić do dotychczasowej aktywności.

Umów się na wizytę

W przychodni Optomedica, badanie OCT zlecane jest rutynowo, przy
podstawowej diagnostyce pogorszenia widzenia.

W naszej placówce, najczęściej badanie to wykonywane jest w ramach:

nieinwazyjnego, bezdotykowego tomograficznego badania siatkówki, przy podejrzeniu chorób plamki żółtej – tzw. OCT plamki (m.in. AMD, błony nasiatkówkowe, otwory w siatkówce),

badanie OCT tarczy i włókien nerwu wzrokowego – przeprowadzane jest przede wszystkim w celu diagnostyki jaskry i innych chorób nerwu wzrokowego,

badanie OCT przedniego odcinka gałki ocznej – w tym przypadku następuje szczegółowa analiza i ocena grubości rogówki. Wyróżnia się tu pachymetrię OCT oraz OCT kąta przesączania.

Badanie OCT wykonywane jest w naszej placówce tylko przez lekarzy okulistów, którzy posiadają potwierdzone umiejętności oraz wieloletnie kliniczne doświadczenie w diagnostyce metodą OCT.

Badanie OCT wykonywane jest nieinwazyjnie, może być wielokrotnie powtarzane. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie. Jedyną niedogodnością może być fakt, że przed samym badaniem okulista podaje krople, które rozszerzają źrenice. Może po nich wystąpić światłowstręt i czasowe pogorszenie wzroku. Nie odnotowuje się natomiast żadnych trwałych powikłań.

Samo badanie OCT trwa kilka – kilkanaście minut.

Pacjent siada przed aparatem, z brodą unieruchomioną na specjalnej podpórce. Oko przytwierdzone zostaje do soczewki, dzięki czemu badający może dokładnie zarejestrować obraz przekroju wybranych elementów. Wynik otrzymywany jest natychmiast, lekarz od razu uzupełnia też wydruki obrazów odpowiednim opisem.

Co ważne, jedno badanie OCT może zastąpić nawet trzy tradycyjne badania okulistyczne,

takie jak GDX, HRT oraz angiografię fluoresceinową. Dzięki temu, pozwala dokonać oceny siatkówki oka. Jest niezastąpione w celu śledzenia przebiegu różnych chorób, w tym AMD, jaskry czy retinopatii cukrzycowej.