Ortoptyka

Ortoptyka jest dziedziną okulistyki, w której wykorzystuje się metody w pełni bezpiecznego i nieinwazyjnego leczenia różnych zaburzeń pracy narządu wzroku. Ćwiczenia ortoptyczne najczęściej zaleca się najmłodszym pacjentom, bo to właśnie u nich powstałe wady (ortoptyka) nie występują jeszcze w tak zaawansowanym stadium. Ćwiczenie tego rodzaju nigdy nie zastąpią leczenia operacyjnego natomiast są dla nich doskonałą alternatywą, jeśli tylko zamiarem jest poprawa koordynacji całego procesu widzenia. Można je również łączyć z innymi metodami leczenia, w tym przy farmakoterapii, korzystaniu z pryzmatów czy okularów korekcyjnych – wtedy celem ćwiczeń jest zwiększanie działania tychże środków.

Ortoptyka to dziedzina, dzięki której dokonuje się przede wszystkim diagnozy, a następnie terapii rehabilitacyjnej w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego. Do tego rodzaju zaburzeń zaliczyć można zeza, a co za tym idzie, leczenie zeza (o niewielkim kącie).
Kolejnymi są niedowidzenie, zaburzenia ruchomości gałek ocznych czy niedomogi konwergencji u dzieci i dorosłych.
Celem całościowej terapii jest uzyskanie odpowiedniej jakości widzenia obuocznego oraz reedukcja rozwijających się, niekorzystnych zmian. Ćwiczenia ortoptyczne są w tym przypadku metodą całkowicie bezpieczną i nieinwazyjną. Do tego wykazują optymalną skuteczność, o ile zostaną dobrane w sposób indywidualny, zgodnie z potrzebami każdego pacjenta. Zadaniem ortoptysty jest właściwy dobór zestawów ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych.

W Optomedica, wszelkie badania i ćwiczenia ortoptyczne przeprowadzane są na specjalistycznym sprzęcie najlepszej jakości. Realizowane są przez dyplomowaną ortoptystkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzięki temu efekty pracy w zakresie niwelowania zaburzeń widzenia widoczne są już w krótkim okresie.