Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii medycznej w Warszawie.

Specjalizację z chorób wewnętrznych zdobyła w 2005 r., zaś z endokrynologii – w 2009 r., uzyskując z egzaminu drugi wynik w Polsce.

Od początku pracy zawodowej związana była z centralnym szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie, początkowo z Oddziałem Hematologii i Endokrynologii, następnie z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii.

Od lipca 2014 r. jest zastępcą Kierownika Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Bierze udział w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Autorka i współautorka 6 artykułów głównie o tematyce endokrynologicznej.

Zajmuje się szczególnie nadczynnością przytarczyc i chorobami tarczycy, zaburzeniami miesiączkowania, hirsutyzmem oraz chorobami nadnerczy.

Od ok. 10 lat prowadzi ambulatoryjnie pacjentów z problemami endokrynologicznymi w kilku warszawskich przychodniach.