Marcin Wołowiec

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009 r.).
W latach 2011-2013 pracownik Oddziału Okulistycznego z Salą Operacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w latach 2013-2015 Kliniki Okulistyki CMKP Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.
Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta Oddziału Okulistyki Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu w 2016 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Zajmuje się leczeniem chorób narządu wzroku dzieci i dorosłych, wykonuje badania OCT.
Regularnie uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu okulistyki.